Για την πλοήγηση

header image

Career & Executive Coaching


Επενδύοντας στον εαυτό μας και στην καριέρα μας: ενδυναμωμένα στελέχη στη νέα εποχή εργασίας

Δύσκολα θα έβρισκε κανείς σήμερα κάποιον που να μη βιώνει άμεσα ή έμμεσα τις εξαιρετικά δύσκολες και ρευστές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Mεγάλοι, αλλά και μικρομεσαίοι οργανισμοί αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες επενδύουν στο Executive Coaching για την ανάπτυξη την επιτυχία.

Μέσω του coaching στοχεύουμε να αποκτήσει το στέλεχος ή ο επαγγελματίας αυτογνωσία αναφορικά με:

Ο Coachee κινητοποιείται προς πιο αποδοτικές συμπεριφορές, δεσμεύεται και αναλαμβάνει την ευθύνη των δράσεών του προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Το Executive Coaching είναι μια μέθοδος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε στελέχους ή επαγγελματία. Κατά τη συνεργασία μας, πραγματοποιούνται προσωπικές συνεδρίες όπου το αίτημα μπορεί να είναι:

...και πολλά άλλα στα οποία είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά!