Για την πλοήγηση

header image

Σεμινάρια / Workshops


Ας βάλουμε την επιχείρησή μας σε ”πρόγραμμα”

Κάθε επιχειρηματίας έχει τη διαρκή ανάγκη της εξέλιξης της επιχείρησής του, καθώς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου που παράγει.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και  τα στελέχη αναζητούν την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, την αναγνώριση και επιτυχία μέσα στον εργασιακό τους χώρο.

Εδώ είναι ζωτικής σημασίας η επιλογή ενός έμπειρου και σωστά καταρτισμένου Coach, όπως είναι η κυρία Παρασκευοπούλου, ως συμμάχου σε αυτή την προσπάθεια.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιεί με τους συνεργάτες της, έχουν ως στόχο την υποστήριξη των στελεχών και επαγγελματιών στο να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και τις απαραίτητες δεξιότητες (Soft Skills), προκειμένου να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και δυνάμεις του κάθε στελέχους "αποκαλύπτονται" μέσω του coaching, για να αποτελέσουν εργαλεία προς την εξέλιξη και ανέλιξή του και τελικά να ωφεληθεί ο ίδιος αλλά και η επιχείρηση.

Ένα τέτοιο ειδικό πρόγραμμα ξεχωρίζει, καθώς θα ανακαλύψουμε ότι είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά επιπλέον πρωτότυπο, διαδραστικό και ευχάριστο!

Για τη δημιουργία ενός ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος:

 Η επιτυχία των εργαζομένων, όσο και της επιχείρισης στηρίζεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες :

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικότητας

Coaching δεξιότητες & δεξιότητες αποτελεσματικής και θετικής ηγεσίας για managers

Coaching δεξιότητες για πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης, επιρροής και πειθούς

Δεξιότητες διαχείρισης στρες, αποδοτικής διαχείρισης χρόνου, ψυχικής ανθεκτικότητας

Women Coaching, διαχείριση και ενίσχυση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών και

δυνατοτήτων των γυναικών

Happiness Coaching: Εφαρμογές θετικής ψυχολογίας στο εργασιακό περιβάλλον

Ας δούμε ποιος είναι ο καλύτερος επαγγελματικός εαυτός μας!
Το αξίζουμε εμείς και η επιχείρησή μας